Brandbeveilliging scholen laat te wensen over.
De brandveiligheid van de Nederlandse scholen laat te wensen over. Een ontruimingsplan en een goed functionerend brandalarm ontbreken soms. Ook worden nooddeuren gebarricadeerd of ze gaan op slot. Controles vinden sporadisch plaats en het is onduidelijk wie is aan te spreken op de naleving van welke regels.

Een reden dat de brandveiligheid te wensen over laat komt doordat het vaak onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor het naleven van de voorschriften. In de meeste gevallen is de gemeente de eigenaar van het pand, en daardoor verantwoordelijk als huisbaas. Het schoolbestuur is echter als gebruiker verantwoordelijk, met een meldingsplicht bij de gemeente als er iets mis is. Dat betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor een brandveilige situatie, de school om er voor te zorgen dat die situatie zo blijft.

Volgens deskundigen wijst het schoolbestuur naar de gemeente als het gaat om handhaving van de regels, en andersom. En om het nog ingewikkelder te maken zijn het schoolhoofd en de docenten in de praktijk gebruiker van het pand, waar het schoolbestuur formeel verantwoordelijk voor de brandveiligheidsvoorzieningen is. En in de gevallen waar de brandweer wel komt controleren, wordt die niet bepaald hartelijk ontvangen.

In een interview in de Pers zegt hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding Ben Ale: `Kennelijk is er eerst een grote brand waarbij slachtoffers vallen nodig, voordat de voorschriften worden nageleefd zoals het zou moeten. Brandveiligheid is voor veel scholen geen prioriteit, terwijl je er niet aan moet denken wat er kan gebeuren als er wel brand uitbreekt.'

Brandpreventiespecialist Ton Broeders van de grootste verzekeraar van gemeentelijke scholen in Nederland, Centraal Beheer Achmea: `Scholen, zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen, zijn slecht beveiligd tegen brand. Honderden leerlingen in paniek op een eerste etage krijg je niet snel naar beneden over twee smalle trappen, als ze niet weten waar ze naartoe moeten of als de nooddeuren op slot zitten.'
Nieuwsberichten.
17/01/10
Betere beveiliging voorkomt 10.000 inbraken.

27/07/09

Ministerie verhoogt subsidie veiligheid kleinere bedrijven.

20/07/09
Politiecellen niet brandveilig genoeg.

07/06/09
Toenemende inbraken. Wat kunt u zelf doen?

09/05/09
Brandbeveiliging scholen laat te wensen over.

12/04/09
Subsidie veiligheid kleinere bedrijven.
Copyright © 2010 Staysafe Security B.V. - All Rights reserved - Ontworpen door: J.Martens