Betere beveiliging voorkomt 10.000 inbraken.
AMSTERDAM -  Woningen die sinds 1999 zijn gebouwd, hebben een kwart lagere kans op inbraak vergeleken met woningen die in de jaren voor 1999 zijn gebouwd.

Dat komt door betere beveiliging van ramen en deuren die sinds 1999 verplicht is bij de nieuwbouw van woningen. Dankzij de strengere bouwvoorschriften zijn tot nog toe circa 10.000 inbraken in nieuwbouwwoningen voorkomen
Dit blijkt uit onderzoek naar de daling van criminaliteit in de periode 1995-2008, uitgevoerd door de Universiteit van Tilburg in opdracht van het Programma Politie en Wetenschap.
De verplichting inbraakwerende deuren en ramen te gebruiken die voldoen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is in 1999 opgenomen in het Bouwbesluit. Inmiddels zijn meer dan een half miljoen woningen conform het Bouwbesluit 1999 gebouwd.
Dit onderzoek laat voor het eerst zien dat dankzij deze regel duizenden inbraken zijn voorkomen. Het voordeel van een lagere inbraakkans wordt geschat op circa 460 euro per woning. Deze baten overtreffen de kosten van inbraakwerende ramen en deuren van circa 430 euro per woning.
Daar komt bij dat bewoners van de beter beveiligde woningen zich veiliger voelen dan bewoners van eerder gebouwde woningen.
Het vooraf inbouwen van beter beveiligde ramen en deuren werkt beter tegen woninginbraak dan bewoners adviseren zelf meer aan preventie te doen. Dit blijkt uit een vergelijking van de resultaten van deze studie met de resultaten van eerder onderzoek. Bewoners lijken niet of nauwelijks te reageren op voorlichtingscampagnes, persoonlijk preventieadvies of subsidies voor het laten beveiligen van de woning.
Uit het onderzoek blijkt niet dat daders zich meer zijn gaan richten op andere vormen van diefstal, zoals diefstal uit auto of fietsdiefstal. Inbraak heeft zich ook niet 1 op 1 verplaatst naar eerder gebouwde, minder goed beveiligde woningen. Eerder gebouwde woningen lijken licht mee te profiteren als ze in wijken staan met overwegend sinds 1999 gebouwde woningen. Eerder gebouwde woningen in oudere stadswijken lijken juist enig nadeel te ondervinden, al is dat beperkt.


Nieuwsberichten.
17/01/10
Betere beveiliging voorkomt 10.000 inbraken.

27/07/09

Ministerie verhoogt subsidie veiligheid kleinere bedrijven.

20/07/09
Politiecellen niet brandveilig genoeg.

07/06/09
Toenemende inbraken. Wat kunt u zelf doen?

09/05/09
Brandbeveiliging scholen laat te wensen over.

12/04/09
Subsidie veiligheid kleinere bedrijven.
Copyright © 2010 Staysafe Security B.V. - All Rights reserved - Ontworpen door: J.Martens